Any-Screen-Recorder Logo

Các điều khoản và điều kiện

Any-Screen-Recorder cung cấp thông tin và sản phẩm cho bạn trên trang web này, tuân theo các điều khoản và điều kiện sau. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện. Any-Screen-Recorder bảo lưu quyền tìm kiếm mọi biện pháp khắc phục theo luật pháp và công bằng cho bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện này. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện. Any-Screen-Recorder bảo lưu quyền tìm kiếm mọi biện pháp khắc phục theo luật pháp và công bằng cho bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện này. Bạn có thể xem tất cả thông tin có sẵn trên trang web trừ khi được cung cấp khác. Mọi quyền không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu bởi Any-Screen-Recorder. Có thể có những nguy hiểm cố hữu trong việc sử dụng Phần mềm có sẵn để tải xuống từ trang web này. Việc tải xuống và sử dụng Phần mềm được điều chỉnh bởi thỏa thuận cấp phép người dùng cuối được bao gồm hoặc đi kèm với Phần mềm.

HÌNH ẢNH

Tất cả các biểu trưng, ​​màn hình giật gân, tiêu đề trang, hình ảnh và đồ họa được hiển thị trên trang web này (gọi chung là "Marks") thuộc sở hữu độc quyền của Any-Screen-Recorder hoặc các nhà cung cấp của nó. Trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây, việc tải xuống, sử dụng, trích xuất, sao chép, truyền, hiển thị, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ Nhãn hiệu nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Any-Screen-Recorder đều bị cấm.

BẢN QUYỀN

Thông tin trên Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, hình ảnh, biểu trưng, ​​âm thanh và phần mềm) được bảo vệ bởi bản quyền. Tất cả Bản quyền của thông tin trên Trang web này thuộc sở hữu của Any-Screen-Recorder hoặc các nhà cung cấp của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Vương quốc Anh. Trừ khi được cho phép cụ thể ở đây, tất cả thông tin trên trang web này sẽ không được sao chép, tái sản xuất, trích xuất, phân phối, truyền, hiển thị, xuất bản, điều chỉnh hoặc xử lý dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc trên bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Any-Screen-Recorder. Bạn không được thay đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ thông báo bản quyền nào mà Any-Screen-Recorder đưa vào bất kỳ phần nào của trang web và Phần mềm.

TRADEMARK

Các nhãn hiệu, biểu trưng và nhãn hiệu dịch vụ ("Nhãn hiệu") được hiển thị trên Trang web này là tài sản của Any-Screen-Recorder, các nhà cấp phép của nó và / hoặc các bên thứ ba khác. Bạn không được phép sử dụng Nhãn hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Any-Screen-Recorder hoặc các bên thứ ba có thể sở hữu Nhãn hiệu đó.

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Mọi nhận xét hoặc tài liệu được gửi đến Any-Screen-Recorder, bao gồm nhưng không giới hạn, các câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào về Phần mềm, Trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ nào khác của Any-Screen- Máy ghi âm ("Phản hồi"), sẽ được coi là không bí mật. Any-Screen-Recorder sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Phản hồi đó và sẽ được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ, triển lãm, trưng bày, chuyển đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh và phân phối Phản hồi cho người khác mà không có giới hạn và sẽ miễn phí sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong Phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm tích hợp Phản hồi đó.

Định giá sản phẩm của bất kỳ trình ghi màn hình nào

Các yêu cầu về Báo giá có thể được gửi đến Any-Screen-Recorder bằng e-mail hoặc qua các biểu mẫu web. Any-Screen-Recorder sẽ gửi báo giá bằng văn bản cho bạn dựa trên giá cả hiện tại và tình trạng còn hàng.

Any-Screen-Recorder sẽ niêm yết giá giấy phép, nâng cấp sản phẩm và đảm bảo phần mềm trên trang web. Giá cả và sản phẩm có sẵn có thể thay đổi mà không cần báo trước. Nâng cấp phiên bản có thể yêu cầu bằng chứng mua phần mềm đủ điều kiện. Tất cả giá đều chưa bao gồm thuế bán hàng hoặc giá trị gia tăng hiện hành. Tất cả giá cả và tình trạng còn hàng có thể thay đổi trừ khi được thỏa thuận thông qua Xác nhận đơn hàng ràng buộc hoặc Hợp đồng được ký kết bởi cả hai bên.

Any-Screen-Recorder có quyền hủy các đơn đặt hàng / yêu cầu liên quan đến việc ngừng cung cấp hoặc không có sản phẩm và chương trình khuyến mãi, đồng thời sửa trang web này bất kỳ lúc nào, bao gồm cả lỗi giá cả.

Liên kết đến Bên thứ ba

TẤT CẢ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. BẤT KỲ MÁY GHI HÌNH NÀO SAU ĐÂY TUYÊN BỐ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, NGỤ Ý, TRANH CHẤP HOẶC CÁC BẢO ĐẢM, BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ KHÁC HOẶC KHÔNG VI PHẠM.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý
< , mất lợi nhuận hoặc doanh thu, mất dữ liệu và / hoặc mất hoạt động kinh doanh, liên quan đến trang web này hoặc việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc phụ thuộc vào nội dung có trong tài liệu này, ngay cả khi Bất kỳ Trình ghi màn hình nào được khuyên về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

INDEMNITY

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Any-Screen-Recorder, các chi nhánh của nó và các sĩ quan, giám đốc, đại lý và nhân viên của họ vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí, bao gồm cả luật sư ' phí, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này không đúng cách hoặc việc bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện ở đây.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng truy cập Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp. Xin cảm ơn.