Any-Screen-Recorder Logo

Trung tâm hỗ trợ

Trợ giúp nhanh

Đặt câu hỏi qua e-mail và nhóm hỗ trợ Any-Screen-Recorder sẽ trả lời bạn bình thường trong vòng 12 giờ.

Bán hàng: jerry_lee@any-screen-recorder.com

Hỗ trợ kỹ thuật: support@any-screen-recorder.com