Any-Screen-Recorder Logo

Liên hệ chúng tôi

Bán hàng & Kinh doanh

Bạn có câu hỏi về Chương trình liên kết? Email: jerry_lee@any-screen-recorder.com

Đối tác truyền thông, hợp tác và liên hệ

Nếu bạn là biên tập viên, nhà báo hoặc chuyên gia truyền thông khác muốn trở thành một trong những đối tác của chúng tôi, vui lòng liên hệ với tổng biên tập của chúng tôi jerry_lee@any-screen-recorder.com

Yêu cầu hỗ trợ

Để được hỗ trợ Yêu cầu: Vui lòng gửi Email: support@any-screen-recorder.com