Any-Screen-Recorder Logo

Şartlar ve koşullar

Any-Screen-Recorder, bilgileri ve ürünleri aşağıdaki hüküm ve koşullara tabi olarak bu web sitesinde kullanımınıza sunar. Bu web sitesine erişerek bu hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Any-Screen-Recorder, bu hüküm ve koşulların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, yasalarda ve hakkaniyette tüm çareleri arama hakkını saklı tutar. Bu web sitesine erişerek bu hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Any-Screen-Recorder, bu hüküm ve koşulların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, yasalarda ve hakkaniyette tüm çareleri arama hakkını saklı tutar. Aksi belirtilmedikçe web sitesinde bulunan tüm bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar Any-Screen Recorder tarafından saklıdır. Bu web sitesinden indirilebilen Yazılımın kullanımında doğal tehlikeler olabilir. Yazılımın indirilmesi ve kullanılması, Yazılıma dahil edilen veya Yazılımla birlikte verilen son kullanıcı lisans sözleşmesine tabidir.

GÖRÜNTÜLER

Bu web sitesinde görüntülenen tüm logolar, açılış ekranları, sayfa başlıkları, resimler ve grafikler (topluca "İşaretler"), tescilli olarak Any-Screen-Recorder veya tedarikçilerine aittir. Burada açıkça izin verilmedikçe, Any-Screen Recorder'ın açık yazılı izni olmadan herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla herhangi bir Markayı indirmek, kullanmak, çıkarmak, kopyalamak, iletmek, görüntülemek, değiştirmek veya dağıtmak yasaktır.

TELİF HAKKI

Bu Web Sitesindeki bilgiler (bunlarla sınırlı olmamak üzere metin, grafikler, resimler, logolar, sesler ve yazılımlar dahil) telif hakkı ile korunmaktadır. Bu Web Sitesindeki bilgilerin tüm Telif Hakkı, Any-Screen Recorder veya tedarikçilerine aittir ve Birleşik Krallık telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Burada özellikle izin verilmedikçe, bu web sitesindeki tüm bilgiler önceden yazılı izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, çıkarılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, görüntülenemez, yayınlanamaz, uyarlanamaz veya herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla veya herhangi bir ortamda ele alınamaz. Any-Screen-Recorder. Herhangi bir Ekran Kaydedicinin web sitesinin ve Yazılımın herhangi bir bölümüne dahil ettiği herhangi bir telif hakkı bildirimini değiştiremez veya kaldıramazsınız.

TİCARİ MARKA

Bu Web Sitesinde görüntülenen ticari markalar, logolar ve hizmet markaları ("Markalar"), Any-Screen-Recorder, lisans verenleri ve / veya diğer üçüncü tarafların mülkiyetindedir. Markaları, Any-Screen Recorder'ın veya Markalara sahip olabilecek üçüncü şahısların önceden yazılı izni olmadan kullanmanıza izin verilmez.

GERİ BİLDİRİMİNİZ

Yazılım, bu Web Sitesi veya Any-Screen'in diğer ürünleri, programları veya hizmetleri ile ilgili sorular, yorumlar, öneriler veya ilgili bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Any-Screen Recorder'a gönderilen yorumlar veya materyaller- Kaydedicinin ("Geri Bildirim") gizli olmadığı kabul edilecektir. Herhangi bir Ekran Kaydedicinin bu Geri Bildirimlerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü olmayacak ve Sınırlama olmaksızın Geri Bildirimi çoğaltma, kullanma, ifşa etme, sergileme, sergileme, dönüştürme, türev çalışmalar oluşturma ve başkalarına dağıtma özgürlüğüne sahip olacak ve ücretsiz olacaktır. Bu Geri Bildirimi içeren ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Geri Bildirimde yer alan herhangi bir fikir, kavram, teknik bilgi veya tekniği herhangi bir amaçla kullanmak.

Herhangi Bir Ekran Kaydedicinin Ürünlerinin Fiyatlandırması

Fiyat Teklifi İstekleri, Any-Screen Recorder'a e-posta veya web formları aracılığıyla gönderilebilir. Any-Screen-Recorder, mevcut fiyatlandırma ve kullanılabilirliğe dayalı olarak size yazılı olarak fiyat teklifleri verecektir.

Any-Screen-Recorder, web sitesinde lisansların, ürün yükseltmelerinin ve yazılım güvencesinin fiyatını listeler. Fiyatlar ve ürün bulunabilirliği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Sürüm yükseltmeleri, uygun yazılımın satın alındığına dair kanıt gerektirebilir. Tüm fiyatlar, geçerli satış veya katma değer vergilerine tabidir. Bağlayıcı bir Sipariş Onayı veya her iki tarafın imzaladığı bir Sözleşme ile kararlaştırılmadıkça tüm fiyatlar ve kullanılabilirlik değişebilir.

Any-Screen-Recorder, ürünlerin ve promosyonların durdurulması veya kullanılamaması ile ilgili siparişleri / talepleri iptal etme ve bu web sitesini fiyatlandırma hataları da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda düzeltme hakkını saklı tutar.

Üçüncü Taraflara Bağlantılar

BU WEB SİTESİNDE SAĞLANAN TÜM BİLGİLER, HERHANGİ BİR GARANTİ, TEMİNAT VEYA BEYAN OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. BURADAKİ HERHANGİ BİR EKRAN KAYDEDİCİSİ, TİCARETİN ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, TÜM AÇIK, ZIMNİ, YASAL YA DA DİĞER GARANTİLER, GARANTİLER VEYA BEYANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIKÇA REDDEDER. VEYA İHLAL OLMAMASI.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Ne Any-Screen-Recorder ne de bağlı kuruluşları, yan kuruluşları, direktörleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer temsilcileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, sonuçsal, cezai ve / veya örnek zararlardan sorumlu olmayacaktır. Bu web sitesi ile bağlantılı olarak kar veya gelir kaybı, veri kaybı ve / veya iş kaybı veya bu web sitesinin kullanılması veya kullanılamaması veya herhangi bir Ekran Kaydedici tavsiye edilmiş olsa bile burada yer alan içeriğe güvenme bu tür zararların oluşma olasılığı.

TAZMİNAT

Any-Screen Recorder'ı, bağlı kuruluşlarını ve görevlilerini, direktörlerini, temsilcilerini ve çalışanlarını, avukatlar da dahil olmak üzere her türlü iddia, kayıp, hasar, yükümlülük, maliyet ve masraflardan zarar görmeyecek şekilde savunmayı, tazmin etmeyi ve tutmayı kabul edersiniz. bu web sitesini uygunsuz kullanımınızdan veya buradaki hüküm ve koşulları ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ücretler.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yardım için Müşteri Hizmetleri Merkezimizi ziyaret edin. Teşekkür ederim.