Any-Screen-Recorder Logo

Pravidla a podmínky

Any-Screen-Recorder zpřístupňuje informace a produkty na tomto webu za následujících podmínek. Vstupem na tento web souhlasíte s těmito podmínkami. Any-Screen-Recorder si vyhrazuje právo požadovat všechna právní a věcná nápravná opatření za porušení těchto podmínek. Vstupem na tento web souhlasíte s těmito podmínkami. Any-Screen-Recorder si vyhrazuje právo požadovat všechna právní a věcná nápravná opatření za porušení těchto podmínek. Pokud není uvedeno jinak, můžete zobrazit všechny informace dostupné na webových stránkách. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společností Any-Screen-Recorder. Při používání softwaru dostupného ke stažení z této webové stránky mohou existovat inherentní nebezpečí. Stahování a používání Softwaru se řídí licenční smlouvou s koncovým uživatelem, která je součástí Softwaru.

SNÍMKY

Všechna loga, úvodní obrazovky, záhlaví stránek, obrázky a grafika zobrazené na tomto webu (společně "Značky") jsou vlastnictvím společnosti Any-Screen-Recorder nebo jejích dodavatelů. S výjimkou případů, které jsou v tomto dokumentu výslovně povoleny, je zakázáno stahovat, používat, extrahovat, kopírovat, přenášet, zobrazovat, upravovat nebo distribuovat jakékoli značky v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez výslovného písemného souhlasu jakéhokoli záznamového zařízení.

AUTORSKÁ PRÁVA

Informace na těchto webových stránkách (včetně, bez omezení, textu, grafiky, obrázků, log, zvuků a softwaru) jsou chráněny autorským právem. Veškerá autorská práva k informacím na tomto webu jsou vlastnictvím Any-Screen-Recorder nebo jeho dodavatelů a jsou chráněna autorskými právy Spojeného království. Pokud to není výslovně povoleno v tomto dokumentu, nesmí být veškeré informace na této webové stránce kopírovány, reprodukovány, extrahovány, distribuovány, přenášeny, zobrazovány, publikovány, upravovány nebo zpracovávány v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky či médii bez předchozího písemného souhlasu. programu Záznam na libovolné obrazovce. Nesmíte měnit ani odstraňovat žádné upozornění o autorských právech, které je součástí Any-Screen-Recorder součástí jakékoli části webu a softwaru.

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Ochranné známky, loga a servisní značky (dále jen "značky") zobrazené na tomto webu jsou vlastnictvím Any-Screen-Recorder, jeho poskytovatelů licencí a / nebo jiných třetích stran. Není dovoleno používat Značky bez předchozího písemného souhlasu Záznamníku obrazovky nebo takových třetích stran, které mohou vlastnit Značky.

VAŠE KRMIVO

Jakékoli připomínky nebo materiály zasílané do Any-Screen-Recorder, včetně, bez omezení, otázek, komentářů, návrhů nebo jakýchkoli souvisejících informací týkajících se Softwaru, této Webové stránky nebo jakýchkoli jiných produktů, programů nebo služeb Any-Screen- Záznamník ("Zpětná vazba") se považuje za nedůvěrný. Záznamník na jakékoli obrazovce nemá žádnou povinnost ohledně tohoto zpětného hlášení a musí mít možnost reprodukovat, používat, zveřejňovat, vystavovat, zobrazovat, transformovat, vytvářet odvozená díla a distribuovat zpětnou vazbu ostatním bez omezení a musí být volný používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v takové zpětné vazbě pro jakýkoli účel, mimo jiné včetně vývoje, výroby a marketingu produktů obsahujících takovou zpětnou vazbu.

Stanovení ceny produktů z jakéhokoli obrazovky

Žádosti o cenovou nabídku lze zaslat do libovolného záznamového zařízení e-mailem nebo prostřednictvím webových formulářů. Any-Screen-Recorder vám vydá písemné nabídky na základě aktuálních cen a dostupnosti.

Any-Screen-Recorder uvede na webu cenu licencí, upgradů produktů a zajištění softwaru. Ceny a dostupnost produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Aktualizace verzí mohou vyžadovat doklad o nákupu kvalifikovaného softwaru. Všechny ceny podléhají dani z obratu nebo DPH. Všechny ceny a dostupnost se mohou změnit, pokud se nedohodnou závazným potvrzením objednávky nebo smlouvou podepsanou oběma stranami.

Záznam na libovolnou obrazovku si vyhrazuje právo zrušit objednávky / žádosti týkající se ukončení nebo nedostupnosti produktů a propagace a kdykoli opravit tento web, včetně chyb cen.

Odkazy na třetí strany

VŠECHNY INFORMACE POSKYTOVANÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE SE POSKYTUJÍ NA ZÁKLADĚ "JAKO JE" BEZ ZÁRUKY, ZÁRUKY NEBO ZASTOUPENÍ JAKÉKOLI DRUHY. TAKÉKOLI ZÁZNAMOVÉ ZÁZNAMY TÝMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ NEJVYŠŠÍ ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONEM, VŠECHNY VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ, STATUTÁRNÍ NEBO JINÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY NEBO OMEZENÍ, IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY A ZÍSKANÉ SLOBODY, NEBO NEPORUŠENÍ.

Omezení odpovědnosti

Žádný záznamník obrazovky ani žádný z jeho přidružených společností, dceřiných společností, ředitelů, agentů, zaměstnanců nebo jiných zástupců neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné, represivní a / nebo příkladné škody, včetně, ale bez omezení , ztrátu zisků nebo výnosů, ztrátě dat a / nebo ztrátě podnikání v souvislosti s touto webovou stránkou nebo v souvislosti s používáním nebo nemožností používat tento web nebo spoléhat se na obsah zde obsažený, i když je doporučen Any-Screen-Recorder. možnosti takové škody.

INDEMNITY

Souhlasíte s tím, že budete hájit, odškodňovat a držet jakýkoli Screen-Recorder, jeho přidružené společnosti a jejich důstojníky, ředitele, agenty a zaměstnance neškodné před a proti jakýmkoli nárokům, ztrátám, škodám, závazkům, nákladům a výdajům, včetně právníků ' poplatky, které vzniknou v souvislosti s nesprávným používáním této webové stránky nebo v souvislosti s vaším porušením smluvních podmínek.

Máte-li jakékoli dotazy, navštivte prosím naše Centrum zákaznických služeb. Děkuji.